Gratis utgivelse

Prester, pastorer, teologer og andre nisjeforfattere kan utgi sine bøker hos oss gratis. Det å kunne tilby det betyr at noen andre tjenester som innebærer store kostnader (korrekturlesing, formattering, fargetrykk, utgaver i hardcover) er utenfor vår rekkevidde. Men vi tilbyr våre forfattere salgsbasert royalty og en gratis pdf eksemplar av boken.

Åpent innhold

Vi er en av de få forlagene som støtter prinsippet om Åpen-innhold – fri tilgang til kreativ tenkning og meninger. Selv om våre forfattere overfører oss de eksklusive publiseringsrettigheter for sine verk, likevel har de rett til å publisere deler av de verkene i andre former, f.eks. som spesifiske artikler i blader, som publisering på internett eller lignende. Dessuten er det tillatt å gi sine verk til ikke-kommersiell server i form av en nedlastbar fil.

Produksjon av bøker

Våre metoder og rutiner er standartisert. Vi bruker de nyeste teknologier for å sikre en rask og effektiv utgivelse av forfatternes verk.

I motsetning til de tradisjonelle forlag og produsenter bruker vi teknologien som heter print-to-order (trykk på forespørsel). Bøker blir lagret i en database og kan bli trykket og levert når som helst og hvor som helst, over hele verden. De produseres i høy kvalitet og er tilgjengelige hos tradisjonelle eller nettbaserte bokhandlere. Utenom dette er PTO mer miljøvennlig fordi ingen overflødige kopier blir trykket.

Optimal utgivelse

Våre titler blir sluppet på markedet snart etter utgivelse. Etter å ha akseptert avtalen på internett får hver forfatter en brukerprofil der man kan laste opp manuskriptet, utarbeide omslaget og sluttføre og godkjenne utgivelsen av boken. Prosessen er virkelig enkel og rask.

Bistand

Forfatterne får hjelp under den hele prosessen opp til fullføring av prosjektet. Våre medarbeidere vil gjerne hjelpe deg.