Vårt engasjement

Andakt Forlag medlem av Börsenverein des Deutschen Buchhandels som forlagsmerke hos International Book Market Service Ltd. og assosiert medlem av USAs og Storbritannias forleggerforening.

På denne måten er vi engasjert i de viktigste bokbransjeforeningene som arbeider for interessene til forfatterne våre.

Du finner mer informasjon om foreningene på nettstedene med lenker nedenfor:

Börsenverein des Deutschen Buchhandels
www.boersenverein.de
American Booksellers Association
www.bookweb.org
Booksellers Association
www.booksellers.org.uk

Sosialt ansvar


Books for Africa

Forlagsgruppen vår engasjerer seg i å fremme kunnskap i Afrika. Vi støtter et enkelt, men viktig arbeid ved å samarbeide med «Books for Africa: mot bokmangel i Afrika»
Books for Africa leverer containere med bøker gratis til skolebiblioteker, barnehjem og offentlige kunnskapsinstitusjoner på landet. Tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan beskrev det slik: «Books for Africa er en enkel idé, men den har en avgjørende virkning. For oss er lesekunnskaper rett og slett veien fra nød til håp.» Vi er overbevist om at lesekunnskaper er nøkkelen til en bedre verden, og vi vil støtte dette arbeidet.
www.booksforafrica.org

The Agape Foundation

Vi støtter også AGAPE-stiftelsen som ønsker å gi funksjonshemmede barn og voksne i Romania og Moldova nytt håp og en ny mening med livet. I 2011 ble det åpnet et dagsenter for ungdom i Stauceni. Ett av målene for dette senteret er å undervise ungdom i grunnleggende hygiene og forebyggende helse. I tillegg får ungdommen kompetanse og motivasjon til å utføre regelmessig, tilrettelagt arbeid.
www.agape-kinder.de

Miljøvennlig trykking

Vi bruker en miljøvennlig distribusjonsmåte som er tilpasset behovet på markedet, nemlig bestillingstrykk. Denne teknologien gjør det mulig å trykke raskt og effektivt og ikke minst miljøvennlig. I motsetning til tradisjonell offsettrykking, katalogiseres bøkene våre og trykkes etter behov. Derfor er bøkene alltid tilgjengelige over hele verden i det antallet som trengs og uten risiko for at det trykkes for store opplag.

Et lærlingeprogram utenom det vanlige

Vi er et ungt og moderne forlag som er interessert i engasjerte ansatte og lærlinger. Lærlingene våre er med i et kompetent team og får ansvar for egne oppgaver. Det gjør dem i stand til å arbeide selvstendig, noe som er nyttig når de skal ut i yrkeslivet for alvor. Lærlingene kan hele tiden henvende seg til en kontaktperson hvis de har spørsmål. Lærlingene våre er blant de beste i sitt fag. Derfor fikk vi for litt siden en pris fra Saarlands industri- og handelskammer for lærlingeprogrammet vårt.